Faktoring

Twoja firma udziela terminów płatności dla kontrahentów, masz problem z płynnością finansową? Jest na to sposób FAKTORING!

Zapewnia on szybką zapłatę za wykonaną usługę i dostarczony towar, pozostawiając kontrahentom udzielonego terminu płatności.